Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

realityisabitch
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
realityisabitch
1311 787b
Reposted fromhahaha-no hahaha-no vialaluna laluna
realityisabitch
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 vialaluna laluna
realityisabitch
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna

August 15 2017

realityisabitch
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaoutoflove outoflove

August 14 2017

realityisabitch
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe
realityisabitch
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
Znasz to uczucie kiedy chce ci się płakać, krzyczeć i uderzać pięścią aż nie poczujesz krwi, a jedyne co robisz to siedzisz i się uśmiechasz?
— moje (via dametaswift)
realityisabitch
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaarrives arrives
realityisabitch
2414 db15
Reposted fromfriends friends viaarrives arrives
realityisabitch
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viaarrives arrives
realityisabitch
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaarrives arrives
realityisabitch
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
realityisabitch
Dużo łatwiej jest powiedzieć 'wszystko w porządku', niż tłumaczyć, dlaczego najchętniej rozwaliłabyś łeb o ścianę.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianiewdzieczna niewdzieczna
realityisabitch
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka vianikotyna nikotyna
realityisabitch
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
realityisabitch
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken
realityisabitch
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee vialaluna laluna
realityisabitch
0029 275a 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno vialaluna laluna
realityisabitch
4642 7a38
Reposted fromrisky risky viawrajt wrajt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl