Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

realityisabitch
Najgorsze sa poranki i noce. Puste lozko i Twoja obietnica w mojej głowie ze to nie była ostatnia noc keidy mogłam zasnąć i obudzić sie w Twoich ramionach.
— 22:38
Reposted fromoutoflove outoflove

June 09 2017

realityisabitch
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec
realityisabitch
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
realityisabitch
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
realityisabitch
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaSmerfMaruda SmerfMaruda

June 06 2017

realityisabitch
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawaken awaken
realityisabitch
0260 c54e 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viabanshe banshe
realityisabitch
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viachouette chouette
realityisabitch
6372 b417
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viachouette chouette

June 05 2017

realityisabitch
Trzydzieści trzy lata (...). To początek końca. Wchodzisz w sztucznie wydłużony wiek. W okres podtrzymywania życia przez medycynę. Gdy jej nie było, ludzie akurat tyle żyli. Trzydzieści trzy lata. Tak więc jeśli do 33. roku życia nie zrobiłeś niczego, co mogłoby cię przeżyć (...), to nie licz, że potem cokolwiek się uda. Nie wierz w medycynę. Medycyna kłamie. Popatrz na Beatlesów. Gdy się rozpadali, najstarszy miał 29 lat.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viasentymentalna sentymentalna
realityisabitch
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee
realityisabitch
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viabanshe banshe
realityisabitch
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu vialaluna laluna

June 04 2017

realityisabitch
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
realityisabitch
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoll oll
realityisabitch
8250 11c1 500
Reposted fromoll oll
7775 667b

June 03 2017

9941 3176 500
Reposted fromprohibited-heaven prohibited-heaven viabercik bercik

June 02 2017

realityisabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl