Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

3871 8a71 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairbjarbirb irbjarbirb

February 06 2018

realityisabitch
2649 faec 500
Reposted frompiehus piehus
realityisabitch
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaTokyoMEWS TokyoMEWS
realityisabitch
0981 af6e 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaslomka slomka
realityisabitch
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viapensieve pensieve
realityisabitch
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaskman askman
realityisabitch
2335 8cc3 500
same.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen
realityisabitch
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
realityisabitch
7322 c8a6 500
Reposted fromirmelin irmelin viascorpix scorpix
realityisabitch
Reposted fromclaud-ie claud-ie viascorpix scorpix

February 05 2018

realityisabitch
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
Reposted fromFlau Flau viatarczyn tarczyn
realityisabitch
0361 789d 500
że go uratuję.
realityisabitch
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove
realityisabitch

Dość mam już pustych dni i świąt, których nie było...

Reposted fromaggape aggape vialaluna laluna

January 27 2018

realityisabitch
7514 8bdf 500
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
realityisabitch

January 26 2018

3228 e8be
Reposted fromsmc smc viaKaviah Kaviah
2294 2071
Reposted fromtwice twice viamaciekp maciekp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl