Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

realityisabitch
3117 d5c8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viavstane vstane
realityisabitch
0686 d277 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabercik bercik
realityisabitch
6909 13d6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatarczyn tarczyn
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viaeta eta

November 30 2017

realityisabitch
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
realityisabitch
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
realityisabitch
7174 67b9 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

November 29 2017

realityisabitch
realityisabitch
2781 09d9
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
4472 3181
wypijmy
Reposted frommidorimizu midorimizu viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
5457 4edc 500
Reposted fromgrobson grobson viatoffifee toffifee

November 27 2017

realityisabitch
0810 df91 500
Reposted fromNekoii Nekoii viabercik bercik
realityisabitch
7138 e479
Reposted fromjethra jethra viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
7879 19a1 500
kusząca propozycja, ale chyba jednak nie.
Reposted frompiehus piehus viachouette chouette

November 24 2017

realityisabitch
8915 574e 500
Reposted fromsarazation sarazation viairbjarbirb irbjarbirb

November 23 2017

realityisabitch
3484 aa54
Venice
Reposted fromtgs tgs viainsanedreamer insanedreamer
realityisabitch
Reposted frombiru biru viaviolethill violethill

November 22 2017

realityisabitch
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viafreeway freeway
realityisabitch
4247 0080 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl