Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

realityisabitch
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
realityisabitch
5843 e868
Reposted fromgoaskalice goaskalice viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch

June 06 2018

realityisabitch
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viafuckyoulittle fuckyoulittle

May 31 2018

realityisabitch

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch
5820 f447 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
realityisabitch
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
realityisabitch
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viatoffifee toffifee
realityisabitch
5264 f6ae 500
Reposted fromhepi hepi viatoffifee toffifee
realityisabitch
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viabanshe banshe
realityisabitch
2681 dd06
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabanshe banshe
realityisabitch
5303 a31a 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viabanshe banshe
realityisabitch
0446 55cd 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee

May 30 2018

realityisabitch

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
realityisabitch
0898 c73c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaPinkpills Pinkpills
realityisabitch
0971 7cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa

May 15 2018

realityisabitch
8199 b7a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl