Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

realityisabitch
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako
3719 da99 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatoffifee toffifee
realityisabitch
2716 1358
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
realityisabitch
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx
realityisabitch
7789 3d34 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viairbjarbirb irbjarbirb

October 02 2019

realityisabitch
5968 e880 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
realityisabitch
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee
realityisabitch
Czasami słów, które padną nie da się odwołać, a rany przez nie zadane są bardzo głębokie. Trzeba wiedzieć kiedy milczeć i przeczekać burzę.
— Agnieszka Krawczyk – Lato wśród wydm
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
realityisabitch
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx
realityisabitch
8297 9bf3 500
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx
realityisabitch
6295 e8c5
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
realityisabitch
0509 3c31 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
realityisabitch
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viawakemeupx wakemeupx
realityisabitch
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viawakemeupx wakemeupx
realityisabitch
chciałabym wierzyć, że nie zmarnowałam tego czasu.
Reposted fromdygoty dygoty viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
6029 de09 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka
realityisabitch

September 30 2019

realityisabitch
7108 a8c0 500
zurnalistapl
Reposted fromyannim yannim viaxannabelle xannabelle

September 29 2019

realityisabitch
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl