Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

realityisabitch
9245 2459
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch
1312 7651 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee

March 04 2019

realityisabitch
6174 1bf9 500
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
realityisabitch
2681 6c96
Reposted fromNekoii Nekoii viaojtam ojtam
realityisabitch
realityisabitch

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 26 2019

realityisabitch
9212 47c3
realityisabitch
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viatoffifee toffifee

February 25 2019

realityisabitch
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
realityisabitch
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatoxicsoul toxicsoul
realityisabitch
4555 fb16 500
Reposted fromsoftboi softboi viateijakool teijakool
realityisabitch
3039 c947 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
realityisabitch
1657 0ae0 500
Reposted fromtogether-forever together-forever viascorpix scorpix
realityisabitch
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viairbjarbirb irbjarbirb
realityisabitch
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
realityisabitch
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viadoubleespresso doubleespresso
realityisabitch
2529 881a 500
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
realityisabitch
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viaoll oll
realityisabitch
7668 f5dd
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl